Vyriausybė šiandien priėmė nutarimus, kuriais nustatytos elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijos atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijoje ir tolesnės saulės elektrinių plėtros principai.

„Nutarimais siekiame užtikrinti tolesnę saulės elektrinių plėtrą ir sąlygas subalansuotam elektros tinklo išnaudojimui, taip pat strateginių šalies ir Vyriausybės tikslų įgyvendinimą, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys. – Esami laisvi pralaidumai bus paskirstyti labiausiai pažeidžiamoms grupėms, kurioms Energetikos ministerija yra užtikrinusi finansavimą: energetinėms bendrijoms, mažinančioms energetinį nepriteklių, žmonėms – gaminantiems vartotojams ir verslui, orientuotam į pasigamintos elektros energijos vartojimą savo reikmėms.“

Atsižvelgus į elektros tinklų operatorių atliktą įvertinimą dėl elektros energetikos sistemos galimybių iki 2030 m. prijungti elektros energijos gamybos įrenginius, įtvirtinti energetikos sistemos pralaidumai: 4,4 GW saulės elektrinėms ir 3,6 GW vėjo elektrinėms sausumoje. Leistinos generuoti galios dydžiai buvo nustatyti atsižvelgiant į tarpsisteminių jungčių galimybes eksportuoti ir vartojimo poreikį Lietuvoje.

Nutarimais taip pat nustatyta, kad pasiekus 2 GW įrengtąją galią tolesnė saulės elektrinių plėtra yra galima taikant eksploatavimo apribojimus ir vadovaujantis Vyriausybės nustatytomis elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijomis.

Suteikus galimybę elektros tinklų operatoriams lanksčiau reaguoti į rinkos poreikius, įgyvendinant minėtas nuostatas, bus užtikrintas efektyvus elektros tinklų išnaudojimas.