Bendrosios nuostatos

Šios Privatumo internetinėje svetainėje degisenergy.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Klientas) ir internetinėje svetainėje degisenergy.lt (toliau – Svetainė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę, asmens duomenų apsaugos taisykles, ir kitas su užklausų pateikimui Svetainėje susijusias nuostatas. Klientas pateikdamas užklausą automatiškai patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.

Taisyklių privalo laikytis visi UAB „DEGIS” (toliau tekste – Duomenų valdytojas) darbuotojai ir įgalioti asmenys, kurie tvarko asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems tai yra būtina jų funkcijoms vykdyti.

Duomenų valdytojas – įmonė UAB „DEGIS”, įmonės kodas 302311526, adresas V. Krėvės pr. 49, LT-49438 Kaunas, Lietuva, elektroninis paštas info@degis.lt.

Asmens duomenų tvarkymas

1. Klientui pateikiant užklausą dėl paslaugų pateikimo privalo užpildyti užklausos anketą. Tinkamam užklausos apdorojimui reikalinga pateikti tokius duomenis kaip vardas, įmonės pavadinimas, el.pašto adresas, kontaktinis telefonas, aptarnavimo vietos adresas, kompiuterinės įrangos aprašymas ir skaičius.

2. Klientas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini užklausos įvykdymui, o Klientui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, užklausos apdoroti Duomenų valdytojas negali.

3. Klientas, pateikdamas užklausą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, užklausos formoje nurodytus savo asmens.

4. Kliento duomenys, nurodyti 1. punkte, renkami ir tvarkomi sutarties sudarymo arba preliminaraus pasiūlymo pateikimo tikslu (sudaryti sutartį, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su užklausos apdorojimu, pateikti pasiūlymą).

5. Kliento bei kitų degisenergy.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

6. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

7. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

8. Klientas bei kiti degisenergy.lt internetinių svetainių lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:

8.1 prašyti, kad Duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

8.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

8.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

8.4. teisę atšaukti sutikimą;

8.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

9. Klientas bei kiti degisenergy.lt svetainės lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Pardavėją el. paštu info@degisenergy.lt arba paštu UAB „DEGIS“, V. Krėvės pr. 49, LT-49438 Kaunas.

10. Pildant užsakymo formą, Klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Kliento pateikti duomenys, yra privaloma juos nedelsdamas atnaujinti. Klientas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

Slapukai

Kad svetainė tinkamai veiktų, į Kliento įrenginį įrašome mažas duomenų rinkmenas, vadinamas slapukais (angl. Cookies).

Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kuri apsilankius tinklalapyje išsaugoma Kliento įrenginyje. Dėl jo tinklalapis degisenergy.lt gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz.: kalbą, IP adresą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis) Slapukai taip pat padeda surinkti statistinę informaciją apie tinklalapio lankomumą.

Mūsų tinklalapyje naudojami slapukai:

  • užtikrina svetainės pagrindinių funkcijų veikimą,
  • atpažįsta, ar svetainėje naršo tas pats Klientas, kuris jau buvo apsilankęs,
  • fiksuoja statistiką apie tinklalapio degisenergy.lt lankomumą, apsilankymų trukmę, naršymo kelią.

Slapukų naudojimo teisinis pagrindas – mūsų teisėti interesai užtikrinti techninį tinklapio funkcionalumą.