Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas dalies išlaidų kompensavimui gauti, įsirengiant elektromobilių privačias įkrovimo prieigas. Paraiškos bus priimamos iki 2024 m. rugsėjo 30 d., pagal atnaujintas po ankstesnio kvietimo ir daug palankesnes finansavimo sąlygas.

 

„Lietuvos gyventojai vis dažniau renkasi elektromobilius, ne tik dėl tvarumo, bet ir todėl, kad kelionė elektrinio variklio varomu transportu kainuoja pigiau, nei naudojant tradicinius degalus. Svarbu turėti galimybę patogiai įkrauti elektromobilį. Tad pravartu iš anksto įsirengti elektromobilių įkrovimo prieigas, kad apsisprendus persėsti į elektromobilį, nebeprireiktų papildomo laiko ir investicijų, – sako Lietuvos energetikos agentūros l. e. p. direktorė Agnė Bagočiutė. – Įkrovimo infrastruktūra šalyje nuosekliai plečiama. Bet patogiausia ir naudingiausia elektromobilį įsikrauti privačioje stotelėje – namuose, kol ilsimės, arba darbovietėje, kol dirbame. Todėl verta, pasinaudojant valstybė skiriama dotacija, suskubti investuoti į šią įrangą.“

Finansavimas skiriamas pagal Energetikos ministerijos finansuojamą jungtinį projektą „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“.
Pats laikas įsirengti privačias elektromobilių įkrovimo prieigas: gyventojai kviečiami teikti paraiškas finansavimui gauti

Pagal paskelbtas antrojo kvietimų etapo finansavimo sąlygas, paraiškas gali teikti platesnis gyventojų ratas – ne tik tie, kurie nuosavybės teise valdo nekilnojamo turto objektą ir jame planuoja įsirengti stotelę, bet ir tie, kas nuomojasi ar panaudos pagrindais valdo nekilnojamo turto objektą, taip pat gyventojai, vykdantys veiklą žemės ūkio sektoriuje, pavyzdžiui, bitininkai, kurie anksčiau tokios galimybės neturėjo.

Naujame kvietime gyventojai galės pasirinkti labiausiai jų poreikius atitinkančias įkrovimo stoteles, iki 11 arba 22 kW, su dinaminiu galios valdymu, ar be jo, įvertins savo vidinio tinklo įvado galią.

Vieno pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius neribojamas. Tokia galimybė sudaryta todėl, kad kvietimas ilgas – per tą laiką pareiškėjas gali įsigyti naujų turto objektų ir norės įsirengti papildomų stotelių. Kaip ir anksčiau, vienoje paraiškoje įrengiamų prieigų ir objektų, kuriuose jos įrengiamos, skaičius neribojamas.

Svarbu pažymėti, kad galima prašyti finansavimo nuo 2023 m. balandžio 1 d. įsirengtoms prieigoms, kurios atitinka finansavimo sąlygas, nuo ankstesnių kvietimų pabaigos.

Paraiškos teikiamos internetu užpildant paraiškos formą.

 

Gyventojai, norintys įsirengti elektromobilių įkrovimo prieigas individualiuose namuose/soduose, gali gauti, pavyzdžiui, 486,68 eurų paramą ant sienos įrengtai stotelei iki 22 kW be dinaminio galios valdymo su viena prieiga arba 703,36 eurų kompensaciją ant žemės įsirengtai tos pačios galios stotelei su viena prieiga su dinaminiu galios valdymu. Tam planuojama paskirstyti 11,95 mln. eurų.

Gyventojai, norintys įsirengti elektromobilių įkrovimo prieigas privačiose automobilių stovėjimo vietose, daugiabučių namų kiemuose ir garažuose, gali gauti, pavyzdžiui, 486,68 eurų kompensaciją ant sienos įrengtai stotelei su viena prieiga iki 22 kW be dinaminio galios valdymo arba 1055,04 eurus ant žemės įsirengtai tos pačios galios stotelei su viena prieiga su dinaminiu galios valdymu. Tam planuojama paskirstyti 8,82 mln. eurų.

Finansavimo dydis apskaičiuojamas pagal įkainius, atsižvelgiant į įrengiamų prieigų įrengimo vietą, kiekį, galią, dinaminio galios valdymo funkcijas.

Paraiškos vertinamos iš karto jas gavus, vertinimas gali užtrukti iki 40 darbo dienų. Projekto įgyvendinimo trukmė – ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo Agentūros rašto dėl finansavimo skyrimo datos. Mokėjimo prašymus su prieigos (-ų) įrengimą įrodančiais dokumentais galima teikti tik gavus Agentūros patvirtinimą, kad skiriamas finansavimas. Mokėjimo prašymai bus vertinami ne ilgiau nei 60 darbo dienų. Patvirtinus mokėjimo prašymą, lėšos bus pervedamos per 10 darbo dienų.

Paraiškos bus priimamos, kol pakaks skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. rugsėjo 30  d.
Finansavimas skiriamas pagal Energetikos ministerijos finansuojamą jungtinį projektą „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“.
Visa kvietimų teikti paraiškas informacija paskelbta www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt.

Pasiteirauti apie lėšų skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą galima telefonu 8 5 230 3312 arba el. paštu ikrovimo.stoteles@ena.lt.

Agentūra planuoja iki 2023 m. rugsėjo pabaigos paskelbti kvietimus teikti paraiškas daugiabučių bendrojo naudojimo turto objektų valdytojams, norintiems įrengti įkrovimo prieigas daugiabučio namo gyventojų bendroms reikmėms ir viešiesiems arba privatiems juridiniams asmenims, apšvietimo tinklų valdytojams.

Jau šį penktadienį, balandžio 28 d., gyventojai ir vėl sulauks naujo kvietimo teikti paraiškas kompensacijoms nuosavoms saulės elektrinėms iki 10 kW savo gyvenamajame būste įsirengti ir tapti gaminančiais vartotojais. Tam skirta 40 mln. eurų iš 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programoje numatytų lėšų. Šią priemonę inicijavo Energetikos ministerija.

Pirmą kartą gyventojai paraiškas finansavimui gauti galės teikti tęstiniu būdu, t.y. net šešis mėnesius arba kol paraiškose prašoma suma pasieks visą kvietimui numatytą sumą.

„Tikimės, kad susidomėjimas atsinaujinančia energetika išlieka, o skirto finansavimo pakaks dar 15 tūkstančių gyventojų, kurie įdarbins saulę savo elektros reikmėms ir taip susimažins elektros sąskaitas ir padidins savo energetinį savarankiškumą,“ – sako APVA Nacionalinių programų valdymo departamento direktorius Jonas Balkevičius.

Jis taip pat pabrėžia, jog sparti atsinaujinančios energetikos plėtra yra vienintelis tvarus kelias siekiant energetinės nepriklausomybės bei puoselėjant klimatui neutralią aplinką.

Kartu su paraiška gyventojai turės pateikti Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) prijungimo sąlygas, kurios užtikrins, kad įrengta saulės elektrinė galės būti prijungta prie elektros tinklų.

Dar viena naujovė – paramą galės gauti ir tie namų ūkiai, kurių elektros vartojimo objektuose registruota ne daugiau kaip vieno juridinio arba fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla. Tuo atveju kartu su paraiška turės būti pateikta vienos įmonės deklaracija, kurioje reikės nurodyti visas elektros vartojimo objekte registruotas ir vykdomas juridinio asmens ir (arba) fizinio asmens ekonomines veiklas.

Saulės elektrines gyventojai, kaip ir anksčiau, turės įsirengti per 9 mėn., o išmokos dydis nesikeičia – skiriama 323 eurai už 1 kW naujai įrengiamos saulės elektrinės galios, ir 243 eurai už 1 kW, kuomet didinama jau esamos saulės elektrinės galia, nebestatant inverterio.

Iki metų pabaigos planuojama paskelbti dar keletą kvietimų saulės elektrinėms įsirengti, taip pat įsigyti iš nutolusių saulės elektrinių parkų. Tam planuojama skirti apie 50 mln. eurų.

Gyventojai, ketinantys tapti gaminančiais vartotojais, jau gali pradėti ruoštis įsirengti nuosavą saulės elektrinę. Supaprastinta ir patogesnė tampa paraiškų teikimo tvarka, o energetikos ministro įsakymu patvirtintos finansavimo sąlygos norintiems įsirengti iki 10 kW galios saulės elektrinę savo sklype ar ant stogo.

Šiam kvietimui numatyta 40 mln. eurų. Paraiškas administruosianti Aplinkos projektų valdymo agentūra kvietimą norintiems gauti valstybės dotaciją saulės elektrinės įsirengimui planuoja paskelbti jau šį mėnesį.

Iki metų pabaigos planuojama paskelbti dar kelis kvietimus saulės elektrinėms įsirengti, taip pat įsigyti iš nutolusių saulės elektrinių parkų. Tam planuojama skirti dar apie 50 mln. eurų.

„Rusijos energetinio šantažo visoje Europoje sukeltos elektros kainos labai aiškiai parodė, jog energetiškai nepriklausomi galime būti tik būdami energetiškai savarankiški: t. y., energiją turime gamintis patys, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys. – Tam būtina kuo spartesnė vietinės generacijos plėtra ir gaminančių vartotojų skaičiaus augimas“. Pasak ministro, esminis katalizatorius, leidžiantis sparčiai auginti gaminančių vartotojų gretas, yra valstybės skiriamos dotacijos. „Vien per 2021–2022 metus daugiau nei 42 tūkst. namų ūkių skirta beveik 110 mln. eurų valstybės dotacijų gyventojų saulės elektrinėms. Artėjanti dar viena 40 mln. Eur parama yra dar vienas žingsnis, priartinantis mus prie tikslo – kad jau 2030 m. kas trečias namų ūkis elektros energiją gamintųsi pats“, – sako D. Kreivys.

Vietoj ankstesnio konkurso, kai gyventojai galėjo teikti paraiškas konkurso tvarka ribotą laiką, dabar organizuojama tęstinė atranka – tai leis gyventojams kreiptis finansavimo nebe 1 mėnesį, o 6 mėnesius, arba tol, kol prašoma suma pasieks numatytą kvietimui biudžetą. Dar viena naujovė – paramą galės gauti ir tie namų ūkiai, kuriuose fizinis asmuo arba juridinis asmuo vykdo ekonominę veiklą.

Saulės elektrines gyventojai, kaip ir anksčiau, turės įsirengti per 9 mėn., tačiau jie jau dabar yra raginami susipažinti su finansavimo sąlygomis ir projektams keliamais reikalavimais, apsispręsti dėl būsimos saulės elektrinės galios namų ūkiui ir kreiptis į elektros skirstomųjų tinklų operatorių, kad gautų elektrinės prijungimo sąlygas. Išduotos prijungimo sąlygos, kurias reikės teikti kartu su paraiška, galios 90 dienų, per kurias gyventojai turėtų apsispręsti galutinai dėl elektrinės įsirengimo. Tuomet pasirašoma sutartis su elektros skirstomųjų tinklų operatoriumi ir prijungimo sąlygų galiojimas dar pratęsiamas 9 mėn. laikotarpiui. Tai padės išvengti butelio kakliuko susidarymo tiek išduodant prijungimo sąlygas, tiek vertinant paraiškas.

Dotacijos dydis nesikeičia – skiriama 323 Eur su PVM už 1 kW įrengtosios saulės elektrinės galios, ir 243 Eurai su PVM už 1 kW, kai didinama jau įrengtos saulės elektrinės galia, nebestatant inverterio.

Gaminančių vartotojų skaičius pastaruosius du metus Lietuvoje auga eksponentiškai. Absoliuti dauguma jų naudojasi valstybės skiriamomis dotacijomis. Palyginimui, 2021 m. pabaigoje gaminančių vartotojų buvo 18,8 tūkst., pernai metų pabaigoje – jau virš 42 tūkst., o per tris pirmuosius šių metų mėnesius jų skaičius jau viršija 50 tūkstančių. Visų jų saulės elektrinės sugeneruoja kiek daugiau nei 550 MW elektros energijos.

Dauguma gaminančių vartotojų – 93,6 proc. – sudaro fiziniai asmenys, likę – 7,7 proc. – juridiniai asmenys. Tai reiškia, kad Lietuvoje elektra savarankiškai apsirūpina gerokai virš 46 tūkst. namų ūkių ir beveik 4000 įvairių įmonių bei organizacijų.

Aktyviausiai į savo energetinį savarankiškumą investuoja didžiųjų savivaldybių gyventojai, apie 45 proc. gaminančių vartotojų gyvena Vilniaus ir Kauno miestų bei rajonų savivaldybėse. Beje, Klaipėdos rajono gyventojai aktyvesni už Klaipėdos miesto gyventojus: palyginimui, Klaipėdos mieste 2022 m. atsirado 539 nauji gaminantys vartotojais, tuo tarpu rajone – 1286 nauji gaminantys vartotojai.